Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Archiwum

Obchody wyzwolenia miasta i zawody w Rawiczu

By 7 lutego, 2013 13 sierpnia, 2022 No Comments

W dniu 26.01.2013 Rawicki Klub Sportowy „BOCK” wspólnie z Ligą Obrony Kraju i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawiczu na strzelnicy w Sierakowie przeprowadził zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz z okazji Wyzwolenia Rawicza. Strzelano z karabinu i pistoletu sportowego, karabinu pneumatycznego, broni czarnoprochowej oraz z broni historycznej. PRO w zawodach wystawiło silną reprezentacje, a grupa rekonstrukcyjna dała pokaz musztry oraz oddała salwę wiwatową z regimentowej artylerii. W konkurencjach z broni historycznej i czarnoprochowej czuliśmy się jak ryby w wodzie. Nasi chłopcy zdobyli szereg medali.
Nagrody i dyplomy wręczali – Z-ca Burmistrza Piotr Domaniecki oraz Prezes koła LOK Lech Rzepecki. Wszystkich obecnych poczęstowano  pyszną degustowali grochówką. Również Dzieci  bawiły się świetnie  na kuligu.

Leave a Reply