ZARZĄD

Lechosław Napierała

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

zarzad@stowarzyszeniecp.org

Zbigniew Małaczyński

Vice Prezes Zarządu Stowarzyszenia

zarzad@stowarzyszeniecp.org

Tomasz Kierończyk

II Vice Prezes Zarządu Stowarzyszenia

zarzad@stowarzyszeniecp.org

Jędrzej Winiecki

Skarbnik

skarbnik@stowarzyszeniecp.org