Jesteśmy grupą zrzeszającą miłośników strzelectwa oraz historii uzbrojenia i wojskowości. Swoją pasję do strzelectwa postanowiliśmy sformalizować zakładając w 2009 roku stowarzyszenie. Poprzez swoją działalność staramy się upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o broni palnej i historii oraz promować strzelectwo, zarówno z broni czarnoprochowej jak i współczesnej.

Rys historyczny.

Wszystko stało możliwe się w 2004 r., kiedy to nowelizacji poddana została ustawa o broni i amunicji i na broń czarnoprochową oraz jej repliki nie trzeba już było posiadać żadnych dodatkowych zezwoleń.
Prawu temu podlegała broń oraz jej repliki wyprodukowane przed 1850 r., a na mocy nowelizacji ustawy z 2011 r. granica ta została przesunięta do roku 1885.

Z czasem, gdy broń czarnoprochowa i akcesoria do niej stawały się bardziej dostępne, a do zespołu dołączali się kolejni koledzy, Poznański Regiment Odprzodowy zasilił szeregi podobnych stowarzyszeń i klubów zrzeszających pasjonatów strzelectwa w Polsce.

Osobowość prawną uzyskaliśmy w 2009 r. zakładając „Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej
i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy”.

Do głównych działań statutowych organizacji należy:

– propagowanie zasad obchodzenia się z bronią palną,

– propagowanie wiedzy historycznej,

– uprawianie strzelectwa w celach sportowych i rekreacyjnych.

Część z nas tworzy zespół rekonstrukcji 7 Regimentu Pieszego Potockiego. Oddziału wojsk koronnych powołanego do służby w 1776 r.  Obok 1 Brygady Kawalerii Narodowej Madalińskiego,  jednej z niewielu formacji wojskowych z Wielkopolski biorącej udział w Powstaniu Kościuszkowskim.