Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Aktualności

Zawody Sowa 2

By 6 listopada, 2023 No Comments

19.11.2023 zapraszamy na zawody PRO w strzelaniu z broni historycznej Sowa Edycja 2.

I. CEL ZAWODÓW

  1. Celem zawodów jest rozwijanie umiejętności strzeleckich członków stowarzyszenia oraz przedstawienie strzelectwa czarno prochowego zaproszonym gościom.
  2. ORGANIZATOR
    Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy

II. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
– 19.11.2023 godz. 10.00
– Strzelnica „Nad Flintą” – Dąbrówka Leśna ul. Św. Huberta

III. KLASY SPRZĘTOWE

  1. Dowolny karabin czarnoprochowy kapiszonowy;
  2. Rewolwer czarnoprochowy;
  3. Pistolet czarno prochowy kapiszonowy.

Amunicja wyłącznie rozdzielnego ładowania.

IV. KONKURENCJE STRZELANIA
1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 yrd
Cel: Tarcza F-Class 450 m;
Postawa: klęcząca, broń niepodparta;
Czas strzelania: 30 min;
Ilość strzałów: 10.

2. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 50 yrd
Cel: Tarcza TS-2;
Postawa: stojąca, broń niepodparta;
Czas strzelania: 30 min;
Ilość strzałów: 10.

3. Rewolwer/Pistolet czarnoprochowy kapiszonowy 25 yrd
Cel: Tarcza TS-2;
Postawa: stojąca (dopuszcza się strzelanie oburącz);
Czas strzelania: 30 min;
Ilość strzałów: 10.

V. PROCEDURA STRZELANIA
1. Po sygnale zawodnicy zajmują miejsca i przygotowują się do strzelania;
2. Na komendę „START” rozpoczynają ładowanie broni i wykonują strzelanie według zasad opisanych niżej;
3. Po komendzie „STOP” zawodnicy kończą strzelanie, jeżeli komenda „STOP” zastała zawodnika podczas ładowania broni lub z bronią załadowaną zgłasza on ten fakt sędziemu i rozładowuje broń przez oddanie strzału w kulochwyt pod kontrolą sędziego.

VI. WARUNKI STRZELAŃ
1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 yrd:
– zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– strzelanie z pozycji klęczącej, broń podparta na ręce opartej na kolanie;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

2. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 50 yrd:
– zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– pozycja strzelecka stojąca, broń nie może być podparta o żaden element stanowiska;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

3. Pistolet/rewolwer czarnoprochowy kapiszonowy 25 yrd:
– zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– zawodnik może w zależności od własnego wyboru strzelać z jednej ręki lub oburącz;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale lub pokrowcu;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale lub pokrowcu. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale lub pokrowcu;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

VII. UCZESTNICTWO
W zawodach może uczestniczyć każdy chętny członek PRO i zaproszony gość obecny na strzelnicy w dzień zwodów.

VIII. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdej konkurencji. O klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych przez zawodnika.

IX. WYRÓŻNIENIA
Miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy.

X. USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub kilku zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka;
2. Na terenie strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz miejsc do tego celu wyznaczonych;
3. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny zawodów, sędzia konkurencji.