Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Aktualności

Wewnętrzne zawody w strzelaniu z broni historycznej 18.12.2022r.

By 11 grudnia, 2022 31 grudnia, 2022 No Comments

PROGRAM ZAWODÓW
Wewnętrzne Zawody PRO w strzelaniu z broni historycznej – grudzień 2022

I. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest zachęcenie członków stowarzyszenia do współzawodnictwa z myślą o reprezentacji PRO na zawodach czarnoprochowych organizowanych na terenie Polski. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony zostanie najlepszy strzelec.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
18.12.2022 r. godz. 08.00
Strzelnica „Nad Flintą” – Dąbrówka Leśna ul. Św. Huberta

IV. KLASY SPRZĘTOWE
1. Dowolny karabin czarnoprochowy kapiszonowy

2. Dowolny karabin czarnoprochowy skałkowy;

3. Rewolwer/pistolet kapiszonowy;
Amunicja wyłącznie rozdzielnego ładowania.

V. KONKURENCJE STRZELANIA

1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 yrd
Cel: Tarcza F-Class 300 m;
Postawa: klęcząca, broń podparta na kolanie;
Czas strzelania: 20 min;
Ilość strzałów: 5.

2. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 50 yrd
Cel: Tarcza F-Class 300 m;
Postawa: stojąca, broń niepodparta;
Czas strzelania: 20 min;
Ilość strzałów: 5.

3. Karabin czarnoprochowy skałkowy 50 yrd
Cel: Tarcza F-Class 300 m;
Postawa: stojąca, broń niepodparta;
Czas strzelania: 20 min;
Ilość strzałów: 5.

4. Rewolwer/Pistolet czarnoprochowy kapiszonowy 25 yrd
Cel: Tarcza NRA-MOA;
Postawa: stojąca (dopuszcza się strzelanie oburącz);
Czas strzelania: 20 min;
Ilość strzałów: 5.

VI. PROCEDURA STRZELANIA
1. Po sygnale zawodnicy zajmują miejsca i przygotowują się do strzelania;
2. Na komendę „START” rozpoczynają ładowanie broni i wykonują strzelanie według zasad opisanych niżej;
3. Po komendzie „STOP” zawodnicy kończą strzelanie, jeżeli komenda „STOP” zastała zawodnika podczas ładowania broni lub z bronią załadowaną zgłasza on ten fakt sędziemu i rozładowuje broń przez oddanie strzału w kulochwyt pod kontrolą sędziego.

VII. WARUNKI STRZELAŃ
1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 yrd:
– zawodnik oddaje 5 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– postawa klęcząca, broń może być oparta na kolanie;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

2. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy/skałkowy 50 yrd:
– zawodnik oddaje 5 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– pozycja strzelecka stojąca, broń nie może być podparta o żaden element stanowiska;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

3. Pistolet/rewolwer czarnoprochowy kapiszonowy 25 yrd:
– zawodnik oddaje 5 strzałów do pięciu tarcza, po jednym strzale do tarczy;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– zawodnik może w zależności od własnego wyboru strzelać z jednej ręki lub oburącz;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale lub pokrowcu;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale lub pokrowcu. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale lub pokrowcu;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

VIII. UCZESTNICTWO
W zawodach może uczestniczyć każdy chętny członek PRO obecny na strzelnicy w dzień zwodów.

IX. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdej konkurencji. O klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych przez zawodnika.

X. WYRÓŻNIENIA
Miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy.

XI. USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub kilku zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka;
2. Na terenie strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz miejsc do tego celu wyznaczonych;
3. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny zawodów, sędzia konkurencji.