Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy