Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Archiwum

„Vivat Kościuszko!”, Kraków 7, kwietnia 2017

By 9 kwietnia, 2017 13 sierpnia, 2022 No Comments

W piątek w Krakowie odbyło się spektakularne plenerowe widowisko teatralne „Vivat Kościuszko!” Wydarzenie związane jest z zainaugurowanym w Krakowie pod koniec marca Rokiem Tadeusza Kościuszki. Wielkie widowisko historyczne na krakowskim Starym Mieście przypomniało postać Tadeusza Kościuszki oraz insurekcję z 1794 r.

Inscenizację historyczną „Vivat Kościuszko!” przygotowano z okazji obchodzonej w bieżącym roku 200. rocznicy śmierci Naczelnika powstania.
Inspiracją przedstawienia był monumentalny obraz „Polonia, Konstytucja 3 maja 1791” Jana Styki – poinformował Jerzy Zoń, dyrektor krakowskiego Teatru KTO, pomysłodawca i reżyser widowiska.
Inscenizacja z udziałem kilkuset osób m.in. aktorów, tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza oraz grupy rekonstrukcyjnej 7 Regimentu PRO, rozpoczęła się równocześnie w kilku miejscach Starego Miasta. Przy kościele kapucynów święcono szablę Naczelnika, ku Rynkowi Głównemu prowadzono 12 armat zdobytych na Moskalach pod Racławicami. Na Rynku Jan Polewka w roli Kościuszki odczytał rotę przysięgi Naczelnika z 1794 r. Mistrzem drugiego planu okazał się nasz regimentowy sztandar, który dumnie powiewał ze sceny przez całość spektaklu.
Zapraszamy do artykułu i galerii efektownych zdjęć dokumentujących wydarzenie. Można nas odnaleźć przynajmniej na kilkunastu z czego na większości jako bohaterów pierwszego planu 😉

ARTYKUŁ i GALERIA