Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Archiwum

Piszą o Nas!, 17 października 2014

By 3 listopada, 2014 13 sierpnia, 2022 No Comments

Piątkowe (Magazynowe) wydanie Głosu Wielkopolskiego odcisnęło się bogactwem barw niebieskich wyłogów mundurów, złotem ornamentów oraz czerwienią regimentowego sztandaru.
Dzięki uprzejmości, a co ważniejsze inicjatywy Redakcji oraz Redaktora Okońskiego ukazał obszerny materiał opisujący działalność naszego stowarzyszenia oraz hobby jakim jest strzelectwo i rekonstrukcja historyczna.
Dziękujemy za zainteresowanie, a Czytelników zapraszamy do lektury.

Leave a Reply