Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

By 21 maja, 2023 26 maja, 2023 No Comments

Informujemy, że podczas pierwszego strzelania w czerwcu (termin zostanie podany w czerwcowy, harmonogramie strzelań) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, którego tematem będzie  uchwalenie składki rocznej na rok 2024 oraz opłaty za prace społecznie na rok 2023.