Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Aktualności

Opłata członkowska

By 5 marca, 2023 No Comments

Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej za rok 2023. Członkowie, którzy nie brali udziału w pracach społecznych dopłacają 50,00 PLN.