Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej
pn. Poznański Regiment Odprzodowy
Aktualności

Listopadowe zawody PRO w strzelaniu z broni historycznej

By 14 listopada, 2022 31 grudnia, 2022 No Comments

Zapraszamy na Listopadowe zawody PRO w strzelaniu z broni historycznej, które odbędą się 27.11.2022 o godz. 10.00 – Strzelnica „Nad Flintą” – Dąbrówka Leśna ul. Św. Huberta.

PROGRAM ZAWODÓW

PROGRAM ZAWODÓW
Listopadowe zawody PRO w strzelaniu z broni historycznej

 1. CEL ZAWODÓW
  Celem zawodów jest rozwijanie umiejętności strzeleckich członków stowarzyszenia oraz przedstawienie strzelectwa czarno prochowego zaproszonym gościom.
 2. ORGANIZATOR
  Stowarzyszenie Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej pn. Poznański Regiment Odprzodowy

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
– 27.11.2022 godz. 10.00
– Strzelnica „Nad Flintą” – Dąbrówka Leśna ul. Św. Huberta

IV. KLASY SPRZĘTOWE
1. Dowolny karabin czarnoprochowy kapiszonowy;

 1. Rewolwer czarnoprochowy;
  3. Pistolet czarno prochowy kapiszonowy.
  Amunicja wyłącznie rozdzielnego ładowania.V. KONKURENCJE STRZELANIA
  1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 yrd
  Cel: Tarcza F-Class 450 m;
  Postawa: klęcząca, broń niepodparta;
  Czas strzelania: 20 min;
  Ilość strzałów: 5.
 2. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 50 yrd
  Cel: Tarcza TS-2;
  Postawa: stojąca, broń niepodparta;
  Czas strzelania: 30 min;
  Ilość strzałów: 10.
 3. Rewolwer/Pistolet czarnoprochowy kapiszonowy 25 yrd
  Cel: Tarcza TS-2;
  Postawa: stojąca (dopuszcza się strzelanie oburącz);
  Czas strzelania: 30 min;
  Ilość strzałów: 10.
 4. PROCEDURA STRZELANIA
  1. Po sygnale zawodnicy zajmują miejsca i przygotowują się do strzelania;
  2. Na komendę „START” rozpoczynają ładowanie broni i wykonują strzelanie według zasad opisanych niżej;
  3. Po komendzie „STOP” zawodnicy kończą strzelanie, jeżeli komenda „STOP” zastała zawodnika podczas ładowania broni lub z bronią załadowaną zgłasza on ten fakt sędziemu i rozładowuje broń przez oddanie strzału w kulochwyt pod kontrolą sędziego.

VII. WARUNKI STRZELAŃ
1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 100 yrd:
– zawodnik oddaje 5 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;
– dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
– strzelanie z pozycji klęczącej, broń podparta na ręce opartej na kolanie;
– na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
– wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
– w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
– w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

 1. Karabin czarnoprochowy kapiszonowy 50 yrd:
  – zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;
  – dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
  – pozycja strzelecka stojąca, broń nie może być podparta o żaden element stanowiska;
  – na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
  – opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale, pokrowców lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
  – wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
  – w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale, pokrowcu lub skrzyni transportowej;
  – w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.2. Pistolet/rewolwer czarnoprochowy kapiszonowy 25 yrd:
  – zawodnik oddaje 10 strzałów do jednej tarczy, z jednego zdeklarowanego egzemplarza broni;;
  – dopuszcza się strzelanie z tego samego egzemplarza broni przez kilku zawodników;
  – zawodnik może w zależności od własnego wyboru strzelać z jednej ręki lub oburącz;
  – na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w futerale lub pokrowcu;
  – opuszczenie stanowiska możliwe jest tylko po rozładowaniu broni i umieszczeniu jej w futerale lub pokrowcu. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie dyskwalifikacją;
  – wszelkiego rodzaju naprawy i przeglądy można wykonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa;
  – w czasie przemieszczenia się po strzelnicy broń powinna znajdować się w futerale lub pokrowcu;
  – w sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje sędzia główny.

VIII. UCZESTNICTWO
W zawodach może uczestniczyć każdy chętny członek PRO i zaproszony gość obecny na strzelnicy w dzień zwodów.

IX. KLASYFIKACJA
Indywidualna dla każdej konkurencji. O klasyfikacji decyduje suma punktów zdobytych przez zawodnika.

X. WYRÓŻNIENIA
Miejsca od 1 do 3 – medale i dyplomy.

XII. USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub kilku zawodników, przeprowadzona zostanie dogrywka;
2. Na terenie strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oprócz miejsc do tego celu wyznaczonych;
3. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny zawodów, sędzia konkurencji.